Razvojni centar

Ruralni prostor najvrijedniji je prostor Republike Hrvatske koji u sebi čuva cijelu njezinu prošlost i identitet, od tradicijske materijalne i nematerijalne kulture, arheološke i kulturne baštine, do prirodnih vrijednosti i velike biološke raznolikosti. No očuvanje i opstanak ruralnih prostora danas je ugroženo. 

Ekonomska situacija za život ruralnog stanovništva u ruralnim prostorima nepovoljna je u usporedbi s urbanim prostorima. Veliki dijelovi ruralnih područja prolaze kroz potpuno socijalno i ekonomsko propadanje. U mnogim ruralnim područjima razvojni potencijali su ograničeni radi premalo stanovnika koje je ili prestaro ili nedovoljno obrazovano. Izuzetno negativan utjecaj na život ruralnih stanovnika ima i nedovoljno razvijena infrastruktura koja ne može omogućiti niti zadovoljiti kvalitetan životni standard i razvoj, a time ni praćenje modernih razvojnih trendova. 

Dodatni problem razvoja ruralnih područja je neefikasan institucionalni okvir i nepostojeća konzistentna politika ruralnog razvoja. Globalni administrativni sustav je prevelik i neefikasan u provedbi politika ruralnog razvoja, dok su regionalni i lokalni sustavi uglavnom nezainteresirani i netransparentni ruralnom stanovništvu. Što uzrokuje izostanak uspješne implementacije politika ruralnog razvoja te stagniranje ruralnih područja. 
Stvarni rezultati na ruralnim prostorima nisu koordinirani ni usklađeni sa postojećim razvojnim dokumentima, a razvojni dokumenti i programi za njihovu provedbu, najčešće se rade neusklađeno s regionalnim i lokalnim, uglavnom nedefiniranim, smjernicama razvoja.

Približavanjem Hrvatske EU otvorile su se brojne mogućnosti razvoja kroz EU fondove poput : CARDS-a, ISPA-e, SAPARD-a/IPA-e odnosno IPARD-a (V komponenta IPA-e), ali i mnogih drugih fondova koji nisu pod ingerencijom EU. Mnogi od njih stavljaju naglasak upravo na razvoj ruralnih prostora. No svi ti fondovi traže dobru pripremljenost projekata, pripremljenost lokalnih samouprava i gospodarskih subjekata, posebno ulaskom Hrvatske u Europsku uniju kada joj se pruži mogućnost povlačenja strukturnih i kohezijskih fondova.
Upravo radi velike mogućnosti povlačenja novca u ruralne sredine od strane EU fondova, (posebno nakon pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji, kada će se omogućiti korištenje značajnih strukturnih fondova EU, uključujući i EARDF), zatim fondova Svjetske banke, drugih stranih fondacija ali i iz tuzemnih institucija, osnovan je CENTAR ZA TRADICIJSKE OBRTE, koji će sa svojim suradnim organizacijama, institucijama i stručnjacima kontinuirano raditi na izradi projekata strateškog razvoja, te privlačenju sredstava i investitora u ruralne sredine potrebnih za implementaciju razvojnih projekata.