Edukacijski modul 3
Autor Administrator
Ponedjeljak, 23 Svibanj 2011 10:48
PDF Ispis E-mail

Organizacija obiteljskog seoskog
gospodarstva u turističke svrhe

OPIS EDUKACIJE CENTRA ZA TRADICIJSKE OBRTE – EDUKACIJSKI MODUL 3

Svrha

Ruralni turizam određen je ruralnim prostorom. U njemu se odvijaju svi oblici ugostiteljske i turističke ponude (seoski, lovni, ribolovni, eno-gastronomski, ekoturizam, avanturistički turizam, zdravstveni, kulturni, vjerski i ......). Osnovu ruralnog turizma čini turizam seoskih područja. Razvojem turizma na selu, seoske prostore potrebno je sačuvati i kroz očuvanje, dalje razvijati. Turistička obiteljska seoska gospodarstva predstavljaju temelj razvoja ruralnog turizma. Turističko seosko obiteljsko gospodarstvo je manja gospodarska cjelina smještena u turistički atraktivnome kraju koja daje izvoran proizvod ili uslugu gospodarstva, a u čiji su rad ukljuceni svi članovi obitelji. Poljoprivredno, obiteljsko, seosko gospodarstvo koje pruža turistički proizvod ili uslugu stječe status “turističkoga seoskog obiteljskog gospodarstva”. Turizam na obiteljskom gospodarstvu dopunska je djelatnost vlasnika gospodarstva i njegove obitelji.
Poticanje razvoja turizma iznimna je šansa za revitalizaciju ruralnih prostora, unaprjeđenje gospodarskog razvoja i promociju Hrvatske kao cjelovite turističke destinacije. Brojne su pogodnosti i poticaji za razvoj ruralnog turizma na seoskim obiteljskim godpodarstvima i ona predstavljaju okosnicu strateškog razvoja ruralnih područja kako Republike Hrvatske tako i Europske unije. Izuzetno je važno usvajanje potrebnih znanja i vještina članova seoskih domaćinstava te njihova prilagodba rastućim zahtjevima turističkog tržišta za ovom ponudom koja omogućuje revitalizaciju tradicije u ruralnim područjima te povećanje kvalitete života i samozapošljavanje na vlastitim domaćinstvima.

Cilj edukacije

Cilj ovog modula je korisnicima pružiti znanja o oblikovanju, načinu organizacije, rada i ponude koju mogu pružiti obiteljska seoska domaćinstva te time obogatiti ukupnu turističku ponudu ruralnih područja te omogućiti ukućanima dodatne oblike zarade, odnosno samozapošljavanje.

Trajanje modula

5 radnih dana – 4 tematske radionice / ukupno trajanje 40 radnih sati

Ciljne skupine korisnika

Korisnici ovog edukacijskog modula su osobe koje već imaju neke spoznaje o mogućnostima koje im pruža njihovo seosko domaćinstvo, a posebno o tradicijskim obrtima i proizvodima koji se mogu revitalizirati ili stvarati na seoskim domaćinstvima.

Sadržaj modula

RADIONICA 1
• Oblikovanje ruralnog domaćinstva u turističke svrhe/uređenje obiteljskog gospodarstva za prihvat turista i posjetitelja 
• Graditeljsko nasljeđe i njegovi moderni oblici 
• Zakonska regulativa/okvir: registracija ruralnog domaćinstva, zakoni i ekonomski aspekti vođenja ruralnog domaćinstva 
• Vrste ruralnih domaćinstva i turističke usluge ruralnih domaćinstava 

RADIONICA 2
• Poljoprivredni proizvodi i turističke usluge na ruralnom domaćinstvu – profesionalnost izvedbe 
- Eno-gastro ponuda/gostoprimstvo 
- Aktivnosti/sadržaji 
- Edukacijska uloga domaćina 
- Aktivno uključivanje tradicijskih zanata u ponudu seoskog domaćinstva 

RADIONICA 3
• Promocija i marketing ruralnog domaćinstva - etno i gastro sajmovi, aplikacije i elektornički mediji 
• Tržište, strategija uspjeha 
• Formiranje cijena i ponude obiteljskog domaćinstva 

RADIONICA 4
• Financiranje i apliciranje na poticajna sredstva iz nacionalnih fondova i fondova Europske unije za razvoj ruralnih područja

Metode i alati

• PPT prezentacije s dodatnim edukacijskim materijalima i izvorima informacija 
• “Turizam na seoskim obiteljskim gospodarstvima”, HGK, travanj 2002. 
• Priručnik o graditeljskom i gastro nasljeđu Like (Centar za tradicijske obrte) 
• Priručnik o starim sportovima i kulturnom nasljeđu Like (Centar za tradicijske obrte)
• Vodič za registraciju obiteljskog seoskog domaćinstva u turističke svrhe (Centar za tradicijske obrte)
• Izvori informacija i primjeri dobre prakse s kontaktima

Predznanje

Poznavanje tradicijskih obrta

Uvjerenje

Certifikat RREC-a i NVO Gačanka o završenom seminaru koji dokazuje stečene vještine.

Ažurirano Ponedjeljak, 23 Svibanj 2011 18:16