O Centru
Autor Administrator
Ponedjeljak, 23 Svibanj 2011 10:39
PDF Ispis E-mail

Centar za tradicijske obrte Ličko-senjske županije dugo je bio neostvarena želja zaljubljenika u tradicijsko nasljeđe Like koji su se godinama trudili sačuvati njezine obrtničke proizvode, nošnje i način života, a čija jedinstvenost postaje jedna od najvećih komparativnih prednosti ovog povijesnog prostora na sve rastućem turističkom tržištu.

Ciljevi Centra

Ciljevi Centra za tradicijske obrte, kao i istoimenog projekta, financiranog iz programa Europske unije za Hrvatsku, Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, je prvenstveno smanjenje nezaposlenosti revitalizacijom i uključivanjem tradicijske baštine u turističku ponudu Ličko-senjske županije.

Porast turizma jedan je od ključnih pokretača razvoja i istaknut je kao jedan od strateških ciljeva Razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011-2013. Pod ovim strateškim ciljem posebno je istaknut razvoj selektivnih oblika turizma koji se temelji na održivom razvoju i zaštiti kulturne, prirodne i tradicijske baštine kao turističkih razvojnih resursa. 
Projekt Centra za tradicijske obrte usmjeren je na izgradnju i jačanje turističkih potencijala županijskih ruralnih područja korištenjem velikog potencijala lokalnog ruralnog stanovništba, koje je nezaposleno ili neaktivno na tržištu rada, kao i na revitalizaciju i korištenje postojećih znanja i vještina starije populacije u proizvodnji tradicijskih obrtničkih proizvoda. 

Centar za tradicijske obrte, biti će stalna potpora osnaživanju dugotrajno nezaposlenog i neaktivnog ruralnog stanovništva Ličko-senjske županije, kao i potpora jačanju i poticanju proizvođača tradicijskih obrtničkih proizvoda u zajedničkim i ekonomski održivim aktivnostima u turizmu, te promociji i revitalizaciji tradicijske baštine. 

Centar će, posbenim aktivnostima, poticati razvoj ruralnog turizma, posebno turističkih seoskih obiteljskih gospodarstava te poticati i pružati potporu u umrežavanju njihove ponude u cilju stvaranja jake turističke destinacije. 

Centar će svim korisnicima pružati kvalitetne informacije, pomoć u temama vezanim za tadicijsku baštinu, te stvarati jaku mrežu svih relevatnih dionika javnog, civilnog i privatnog sektora u promociji i revitalizaciji tradicijske baštine i proizvoda u svrhu stvaranje raznolike turističke ponude Ličko-senjske županije.

Očekivani rezultati projekta i aktivnosti:

1. Uspostavljen i promoviran Centar za tradicijske obrte u Ličko-senjskoj županiji  
2. 15 trenera iz ciljane skupine projekta trenirano u proizvodnji, razvoju poslovanja, marketingu, promociji i ulozi tradicijskog nasljeđa i proizvoda u ruralnom turizmu
3. 30 osoba iz ciljane skupine projekta sa znanjem o tradicijskim obrtima, iz ruralnih domaćinstava, educirano u razvoju poslovanja, marketingu promociji i ulozi tradicijskog nasljeđa i proizvoda u ruralnom turizmu
4. 30 osoba iz ciljane skupine projekta, bez iskustva u tradicijskim obrtima, ojačano i educirano za proizvodnju 
5. Tradicijsko nasljeđe i obrti iz Ličko-senjske županije, važni za razvoj turističke ponude, identificirani, promovirani i pozicionirani na turističkom tržištu

Partneri projekta

Centar za tradicijske obrte je projekt financiran kroz program IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3, a provode ga partneri na projektu GTF-Regionalni centar za jednakost spolova, kao nositelj projeka, Regionalni razvojni edukacijski centar „Primus Fortissimus“, nevladina udruga „Gačanka“ i Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Gospić; suradnik na projektu je Hrvatska gospodarska komora, podružnica Otočac. Grad Otočac pružio je pokroviteljstvo projektu ustupivši mu prostorije za rad, dok se u projekt uključila i Braniteljska udruga „Glavičica“ koja će mu pružiti logističku potporu u provedbi. 

Strukturom suradnje lokalnih dionika projekt će pružiti jedinstveni primjer udruživanja u cilju postizanja zajedničkih uspjeha koji omogućuju razvoj ljudskih kapaciteta ali i gospodarski razvoj ruralnih područja.

Ažurirano Srijeda, 25 Svibanj 2011 15:17