CENTAR ZA TRADICIJSKE OBRTE

Pogledaj lokaciju Centra za tradicijske obrte na velikoj karti
Adresa:
Bana Josipa Jelačića 16
Otočac
53 220
Hrvatska

Telefon: +385 (0) 53 771 069
Fax: +385 (0) 53 771 069
http://www.cto.com.hr

Info: Radno vrijeme Centra:
Srijeda/Četvrtak 10:00-17:00
Petak 14:00-21:00
Subota/Nedjelja 10:00-17:00
.......................................
Centre's working hours:
Wednesday/Thursday 10:00-17:00
Friday 14:00-21:00
Saturday/Sunday 10:00-17:00